ROZHOVOR

S ALICÍ

Alice funguje přes rok, co se Vám za tu dobu povedlo?

Máme velkou radost, že Alice neustále roste a za rok našeho působení se k nám přidali stovky členek a členů. To potvrzuje, že lidé v sociálních službách se chtějí spojovat a zlepšovat svoje pracovní podmínky. Prozatím jsme oznámili působení odborů na několika pracovištích od preventivních sociálních služeb po domovy seniorů. Sepsali jsme výzvu Nová vize pro sociální služby, kterou v tuto chvíli podepsalo více než 600 lidí. Zorganizovali jsme čtyři webináře pro veřejnost: dva k problematice očkování proti koronaviru, k syndromu vyhoření a setkání v Brně s odbory na kafe. Také jsme se zúčastnili několika mezinárodních setkání a navázali spolupráci se zahraničními odborovými organizacemi. Během srpna jsme oslovili politické strany a hnutí, které kandidují v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Položili jsme jim několik otázek, ze kterých jsme následně vytvořili volební přehled.

Proč zrovna označení Alice?

Naše oficiální označení MO UZO zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách je jak sami vidíte dost dlouhé. Přemýšleli jsme nad zkratkou, která nás bude reprezentovat a napadla nás Alice Masaryková, průkopnice v profesionalizaci sociální práce a služeb v Československu. Založila například Československý červený kříž, Vyšší sociální školu a byla velmi aktivní ve veřejném životě. V sociálních službách pracují zejména ženy, takže jsme chtěli, aby název odkazoval k inspirativní ženské postavě z historie.

Kdo je nová předsedkyně?

Jmenuji se Nikol Hladíková a pracuji s lidmi se zkušeností s bezdomovectvím, užíváním návykových látek nebo duševním onemocněním. Pracovala jsem pro Armádu spásy v azylové domě, kde jsem pomáhala zakládat odbory a nyní jsem v nově vznikajícím zabydlovacím týmu v Centru sociálních služeb Praha a také čerstvě zvolená předsedkyně Alice. Svou pozici předsedkyně nevnímám jako tu nejdůležitější, protože odbory nejsou jeden člověk a není to ani výbor. Odbory utvářejí všichni, kdo v nich jsou. Každý člen/ka má možnost se zapojit a měnit své pracoviště k lepšímu. Přestože naši práci děláme srdcem, jsme především profesionálové, kteří si zaslouží důstojné ohodnocení a uznání. A všichni v Alici bojujeme za práva zaměstnankyň/ců v sociálních službách na celostátní i podnikové úrovni s důrazem na důstojné ohodnocení, bezpečnost práce, dostatečné personální zabezpečení a financování sociálních služeb.

Jaké má Alice plány do budoucna?

Plánů je samozřejmě hodně, ale jako hlavní cíl jsme si dali poskytovat kvalitní podporu našim stávajícím členkám/ům a růst členské základny, abychom měli větší sílu prosazovat naše požadavky. Dále chceme pořádat zajímavé webináře  o tématech, která na pracovištích řešíme, sledovat situaci kolem financí, které přicházejí do sociálního sektoru a také politickou situaci a reagovat na ni. S tím také souvisí, kdo bude nový ministr nebo ministryně práce a sociálních věcí, protože to je pro nás důležité ministerstvo a samozřejmě bychom chtěli navázat dialog i na této  úrovni. Dále se chceme zaměřit na vyjednávání o kolektivních smlouvách na pracovištích. Zároveň chceme dále vystupovat  vůči zaměstnavatelům jako sociální partner a nikoliv jako soupeř. Vyvažovat vzájemný vztah a také zlepšovat a posilovat komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.