Rozhovor s předsedkyní OO Senecura

Dne 8. dubna podepsalo UNI Global Union a nadnárodní společnost ORPEA SA, která v ČR působí jako firma SeneCura, Globální dohodu o partnerství v oblasti etického zaměstnávání, sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a práv odborových organizací. Dohoda má za cíl zlepšit pracovní podmínky a usnadnit odborové sdružování zaměstnankyň a zaměstnanců u jednoho z největších soukromých poskytovatelů sociálních služeb na světě. Zeptali jsme se předsedkyně odborové organizace UZO a pečovatelky působící ve společnosti SeneCura Jany Pohlové, jak ovlivní globální dohoda podmínky zaměstnanců v České republice.

Proč mezinárodní odborová centrála UNI vyjednala globální dohodu s firmou Orpea?

Orpea čelí od února letošního roku velkým problémům po vydání knihy francouzského novináře Victora Castaneda nazvané Hrobníci. Kniha popsala špatné pracovní podmínky zaměstnanců i otřesné zacházení s klienty, což především ve Francii vyvolalo skandál. Firmě se propadly akcie a došlo ke změnám ve vedení a dodnes čelí společnost žalobám. UNI se rozhodlo krizi ve firmě využít a vyjednat s vedením společnosti lepší podmínky pro to, aby se mohli zaměstnanci snáz sdružovat v odborech a kolektivně vyjednávat. Potřebujeme v naší firmě silné odbory, abychom mohli zlepšit naše pracovní podmínky a dosáhnout potřebného zvýšení mezd.

Co dohoda přinese zaměstnancům?

Společnost působí ve 23 zemích světa a v řadě z nich se naše kolegyně setkávaly s tím, že jim zaměstnavatel různými způsoby bránil, aby vstupovaly do odborů nebo zakládaly odborové organizace. V sousedním Polsku dokonce dostala výpověď fyzioterapeutka z domova seniorů Anna Bacia, protože se aktivně zapojovala do odborů. Po několika letech vyhrála veškeré soudní spory a mohla se do původní práce vrátit. Vedení Orpey v některých zemích zastrašovalo zaměstnance od vstupu do odborů. V dohodě se Orpea zavazuje respektovat rozhodnutí zaměstnanců vstoupit do odborů. Orpea bude ve všech zemích, kde působí, školit vedoucí pracovníky a nadřízené o jejich povinnosti zachovat neutralitu v otázce odborů a nijak nezasahovat do snah o odborové organizování.

Usnadňuje dohoda přístup odborů k zaměstnancům, kteří nejsou jejich členy?

Podle dohody by měly mít odbory možnost se setkávat se zaměstnanci a informovat je o výhodách členství v odborech bez přítomnosti nadřízených. Máme taky radost z toho, že se budeme moct zapojit do úvodního školení nových kolegyň a kolegů, kteří by už při nástupu do zaměstnání měli dostat informace o odborové organizaci. Dohoda také nově upravuje právo na „digitální přístup“ k zaměstnancům, což znamená, že je budeme moci informovat například přes firemní intranet nebo emailem.

Co si slibujete od Globální dohody do budoucna?

Jde především o to, abychom mohli vyjednat kvalitní kolektivní smlouvu a zajistit růst mezd, protože nás všechny trápí obrovská inflace a zdražování. Chceme důstojnou mzdu a dostatek personálu na směnách. Kvůli přepracování a nízkým odměnám pořád odchází kvalitní kolegyně a kolegové, což komplikuje práci nejen nám, ale jistě i zaměstnavateli. Doufáme, že se nám to podaří i díky Globální dohodě změnit, abychom mohli zůstat v práci, kterou máme rádi.