ROUŠKY A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY

Vzhledem k nelepšící se situaci kolem možného šíření nákazy COVID-19, MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL NAŘÍDIT SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NOŠENÍ ROUŠEK v souladu s § 102 ZP odstavce 3 a 4.

Pokud však zaměstnavatel vyžaduje nošení roušek, je také jeho povinností tyto ochranné prostředky zajistit.

Dále by měl zaměstnavatel také umožnit bezpečnostní přestávky dle § 39, NV 361/2007.

První přestávka by měla být nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, další přestávky po 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut.

Rozdíl mezi bezpečnostní a klasickou přestávkou je v tom, že bezpečnostní přestávka se považuje za výkon práce a je placená. Klasická přestávka na jídlo a oddech není součástí pracovní doby a je neplacená.