RESPIRÁTORY V OBCHODĚ

Dle nařízení vlády bude od čtvrtka 25. 2. 2021 povinnost nosit respirátor (popř. nanoroušku či dvojitou zdravotnickou roušku) všude tam, kde dochází k větší koncentraci lidí, tedy i v obchodě.
Povinnost bude platit jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance.
Vzhledem k tomu, že nošení respirátoru z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ztěžuje při výkonu práce dýchání, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům bezpečnostní přestávky, které se započítávají do pracovní doby a jsou tedy placené.
O bezpečnostních přestávkách se více dočtete na webových stránkách UZO zde – http://uzo.cz/nejcastejsi-dotazy/ (otázka číslo 14).
Pokud by zaměstnanec ze zdravotních důvodů nemohl respirátor používat, musel by ho zaměstnavatel zařadit na práci, kde by zaměstnanec nepřicházel do přímého kontaktu se zákazníky, popř. spoluzaměstnanci. Případné zdravotní důvody pro nemožnost používat při práci respirátor by měl u zaměstnance shledat poskytovatel pracovnělékařských služeb (tzv. závodní lékař), neboť se jedná o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce.