Prodavači s respirátory, zákazníci s rouškami

UZO od rána tuto situaci řeší s příslušnými institucemi.
Vydávání nejasných stanovisek působí zmatek.
UZO doporučuje pro zaměstnance v obchodech nechat stávající stav a respirátory jen pro zákazníky.