#PročMámeNERVy

PETICE PROTI PROPUŠTĚNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Petici je možné podepsat v papírové nebo elektronické formě (na Portálu občana – pomocí identity občana nebo datové schránky) do 14.4.2024.
Centrála UZO už petiční arch podepsala! 💪
Pokud také nesouhlasíte s návrhem Národní ekonomické rady vlády (NERV) na zavedení výpovědi bez udání důvodu, podepište prosím také, je to velmi důležité téma, které se může dotknout nás všech.