Právě prodavači budují vztah se zákazníky

„Obsluhované úseky v prodejně dávají prostřednictvím příjemného a profesionálního personálu obchodníkovi možnost budovat a udržovat vztah se zákazníkem. Často také tvoří hodnotu, kvůli které se zákazník do prodejny vrací,“ uvádí na svých internetových stránkách časopis Retail News.

Role prodavačů je tak nejen v malých prodejnách, ale i v obchodních řetězcích nezastupitelná.

Podrobnosti najdete zde