Pečovatelky a pečovatelé z celého světa se sešli v Římě

Zpráva ZO UZO Senecura z konference UNI

Od 13. do 15. února se v Římě konala světová konference UNICARE, odborů v soukromých firmách zaměřených na poskytování péče a sociálních služeb. Českou republiku zastupoval Petr Pávek, člen ZO UZO Senecura, odborů působících v soukromých domech seniorů Senecura.

Ukázalo se, že problémy v sektoru péče jsou podobné po celém světě. Pečovatelky, zdravotní sestry a další pracovníci ze zemí od Severní i Jižní Ameriky, přes Afriku a Evropu, až po asijské země sdíleli své zkušenosti s problémy na pracovištích. Často se shodovali na tom, že platy pečujících profesí jsou nízké. Také je časté přetěžování zaměstnanců kvůli jejich nízkým počtům ve vztahu k počtu klientů, o které pečují. Obvyklé jsou případy, kdy se základní úkony péče v práci „nestíhají“, a s tím souvisí i občasné zanedbávání péče nebo bezpečnostních pravidel. Zaměstnavatelé rovněž podceňují zaškolování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Petr Pávek představil problémy, se kterými se potýkají zaměstnanci nadnárodní firmy s domovy seniorů Senecura.

V říjnu loňského roku se pečovatelky, sestry, kuchařky a další zaměstnanci Senecury (především v pečovatelském domě na Klamovce) spojili a založili odbory, aby mohli na pracovišti řešit problémy, se kterými se denně setkávají. Zaměstnavatel existenci odborů sdružených pod Unií zaměstnanců v obchodu, logistice a službách (UZO) akceptoval.

Po sdílení zkušenosti z České republiky se několik zástupců odborů z různých zemí, které působí ve firmě Senecura/Orpea, vyslovilo, že podporují snahy českých odborů o to, aby se na pracovištích Senecury zlepšovaly pracovní podmínky. Vyjádřili solidaritu se ZO UZO Senecura a jsou připraveni pomoci, když to bude potřeba.