OSPO podporuje zrušení karenční doby

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) od roku 2008, kdy byla zavedena takzvaná karenční doba (první tři dny pracovní neschopnosti bez nároku na náhradu mzdy), upozorňuje na její velmi negativní sociální a zdravotní dopady na zaměstnance. V pondělí 26. března proto na jednání předsednictva tripartity podpořila poslanecký návrh ČSSD, aby zaměstnanci dostávali už v prvních třech dnech nemoci 60 procent mzdy.

„Snahu ČMKOS o zrušení karenční doby jednoznačně podporujeme, protože karenční doba působí zaměstnancům obchodu a služeb velké problémy. Zejména těm, kteří mají nízké příjmy,“ říká předsedkyně OSPO Renáta Burianová.