OŠETŘOVNÉ

Vláda 12.10. 2020 schválila ošetřovné pro rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, minimálně ve výši 400,- Kč denně. Nárok na ošetřovné bude po dobu uzavření škol či trvání karantény. O konečné podobě bude jednat Poslanecká sněmovna a Senát.