OŠETŘOVNÉ A KARANTÉNA V SOUČASNÉ DOBĚ

PŘIPOMÍNÁME DŮLEŽITÉ INFORMACE
I když se pandemická situace v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 v současné době zhoršuje, vláda zatím nezavedla výhodnější podmínky pro poskytování některých dávek, jak tomu bylo v minulosti. Jedná se především o ošetřovné a karanténu.
Poskytování tzv. krizového (zvýšeného) ošetřovného zaměstnancům v důsledku uzavření škol skončilo dne 30. 6. 2021. Od této doby tedy platí obecné podmínky pro poskytování ošetřovného.
Nárok na něj tedy má zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu ošetřování či péče o dítě mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, popřípadě 16 kalendářních dnů jde-li o samoživitele či samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného průměrného výdělku.
Pokud je zaměstnanci nařízena karanténa nebo izolace, má nárok v době prvních 14 kalendářních dnů na náhradu mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku od zaměstnavatele. Pokud by karanténa či izolace trvala déle než 14 dnů, počínaje 15. dnem náleží zaměstnanci dávky nemocenského pojištění od příslušné správy sociálního zabezpečení.
Ke dni 30. 6. 2021 byl zrušen mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč za den karantény či izolace (tzv. izolačka).
Pokud by vláda přistoupila na změnu tohoto současného stavu v poskytování těchto či jiných dávek, BUDEME VÁS INFORMOVAT.