ODEČET ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ODBOROVÉ ORGANIZACI

Konsolidační balíček zrušil možnost odpočtu členských příspěvků od základu daně z příjmů fyzických osob od roku 2024.
Naposledy si lze tedy snížit daň z příjmů s využitím zaplacených členských příspěvků (za zdaňovací období lze od základu daně odečíst nejvýše 3.000,- Kč) za rok 2023 v ročním zúčtování (potvrzení odborové organizace je nutné předložit mzdové účtárně zaměstnavatele nejpozději do 15. 2. 2024) nebo v daňovém přiznání na příslušném finančním úřadu do 2. 4. 2024.