NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

V úterý 19. září 2023 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. novela zákoníku práce. Zákon má tzv. dělenou účinnost.
Většina ustanovení nabývá účinnosti dnem 1. října 2023, ustanovení týkající se poskytování dovolené u dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) pak nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
UZO připravuje pro svoje členy informační zpravodaj, ve kterém bude novela zákoníku práce blíže představena.