Nová KS v M&S

Dne 7. 3. 2022 byla uzavřena kolektivní smlouva na roky 2022-2024 mezi Marks and Spencer Czech Republic,a.s. a ZO OSPO Marks and Spencer Melantrich a ZO OSPO Ostrava. Od 1. dubna se navyšuje základní hodinová mzda o 10% a stravenky se navyšují na 120 Kč.