Mzdy provozních zaměstnanců prodejen Albert se od 1. 1. 2020 navýší v průměru o 9 %

Od 1. ledna 2020 navyšuje řetězec Albert mzdy provozních zaměstnanců v prodejnách. Změna, kterou se v těchto dnech dozvídají tisíce pokladních, skladníků, řezníků, zelinářů či pekařů, znamená v průměru navýšení o 9 %, každý provozní zaměstnanec má garantované navýšení minimálně o 5 %. Tato investice do mezd v Albertu je čtvrtou velkou vlnou ročního navyšování a v celkovém součtu se mzdy od konce roku 2016 navýšily v průměru o 58,7 %.

Komentář Renáty Burianové, prezidentky Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb

Sociální dialog ve společnosti Albert se v poslední době vyprofiloval do ukázkové úrovně. To, že je v kolektivní smlouvě garantováno minimální navýšení 5 % pro všechny provozní zaměstnance a nemůže se stát, že nově nastupující zaměstnanci mají vyšší mzdu než zaměstnanci, kteří již ve firmě nějaký čas pracují, není úplně běžné. Zároveň vyplacení odměny v posledním čtvrtletí říjen-prosinec ve výši celkem Kč 3000,- je mimořádný benefit. Děkujeme všem z vedení společnosti i z provozu, že výsledek našeho jednání pocítí zaměstnanci prodejen Albert.