Minimální mzda pro rok 2024

❗Vláda navýšila minimální mzdu pro rok 2024, ALE NEDOSTATEČNĚ!
🟥 Vláda ČR na svém včerejším jednání rozhodla o navýšení minimální mzdy od 1. ledna 2024 o 1 600 Kč, tedy na 18 900 Kč. Toto navýšení zdaleka nepokrývá propad reálných mezd od roku 2021. Aby k propadu reálných mezd nedošlo, musela by minimální mzda pro rok 2024 činit 21 165 Kč.
🟥 ČMKOS navrhovala rozumný kompromis. Požadovala navýšení minimální mzdy o 2 200 Kč, tedy na 1️⃣9️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ Kč. Naším cílem je, aby se Česká republika přiblížila s výší minimální mzdy v horizontu pěti let k padesáti procentům mzdy průměrné. Na tento kompromisní návrh vláda ČR neslyšela.
🟥 Je to nepochopitelné, protože téměř ve všech okolních zemích je minimální mzda výrazně vyšší. Např. v Polsku bude od 1. ledna 2024 minimální mzda činit cca 23 600 Kč (od 1. července dokonce 24 000 Kč).
V rámci svého rozhodnutí vláda ČR také navýšila pouze některé skupiny nejnižší úrovně zaručené mzdy:
• 1-3 skupinu – o 1 600 Kč a
• 8 skupinu – o 3 200 Kč (povinnost daná zákoníkem práce)
Čtvrtou až sedmou skupinu vláda již druhý rok po sobě nechává bez navýšení, přestože právě v těchto letech byla a je velmi vysoká inflace.
❗Za ČMKOS jsme požadovali navýšení ve všech skupinách nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to cca o 12 %.
😔 V praxi bude nyní docházet k situacím, kdy například řidičům ve veřejné dopravě, strojvedoucím, zdravotnickým pracovníkům, vedoucím kuchařům ve školních jídelnách, učitelům ve školkách, účetním a dalším profesím nebude již druhý rok po sobě zvýšená mzda, protože nedojde k navýšení nejnižší úroveň minimální mzdy.
❗Nesouhlasíme s tímto rozhodnutím a požádali jsme pana ministra Mariana Jurečku o neprodlené jednání v této věci.