15. pracovní setkání mezi UZO a GPA-djp

23.3.2023 se uskutečnilo 15. pracovní setkání mezi UZO a GPA-djp v Rakousku v Linci na téma: Bezpečnost na pracovišti. Bezpečnost práce je totiž jednou z nejdůležitějších záležitostí na našich pracovištích a musí jí být věnována pozornost nejen v současné době, ale vzhledem k rozvíjení nových technologií i v budoucnu.