Marks and Spencer dává bonus ve výši patnáct procent

Zaměstnanci vykonávající činnost v rámci otevřených částí prodejen (oddělení potravin) budou mít nárok na mimořádný bonus ve výši 15% jejich průměrného hodinového výdělku.

Mimořádný bonus dle tohoto rozhodnutí bude zaměstnancům otevřených prodejen náležet v období od 22.10.2020 do 3.11.2020 včetně.

V případě, že budou stávající mimořádná opatření prodloužena, zaměstnavatel předpokládá, že prodlouží rovněž poskytování mimořádného bonusu dalším rozhodnutím.