Jednání OO UZO a ASO se zástupci společnosti BILLA

Dnes proběhlo jednání zástupců odborových organizací UZO a ASO se zástupci společnosti BILLA o dodatku ke stávající kolektivní smlouvě – navýšení mezd o 10% od 1.8.2019. Zaměstnavatel návrh neakceptoval a ani nepředložil svůj, pouze obecně sdělil, že o navýšení mezd uvažuje. Pro odborové organizace je toto nepřijatelné a požadují po zaměstnavateli jeho protinávrh nejpozději do 31.8.2019. Další jednání je plánováno na září 2019.