Jak snížit riziko nakažení koronavirem

Žijeme v globalizovaném světě a proto se ani České republice nevyhne riziko nakažení koronavirem.

V případě, že je nařízena karanténa, platí stejný režim jako v případě pracovní neschopnosti, tedy prvních 14 dnů náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. Po uplynutí této doby pak dávky nemocenského pojištění.