I TAKOVÉ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE UZO MÁ 🙂

I TAKOVÉ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE UZO MÁ 🙂

„ZO UZO Hronovský s.r.o. se v rámci mimopracovních aktivit zúčastnila modelářské soutěže, kde s přispěním zaměstnavatele sponzorovala kategorii mladších žáků. Díky příspěvkům sponzorů, mezi kterými byla i naše organizace společně se společností Hronovský s.r.o., se podařilo věnovat výtěžek ve výši Kč 7 180,- z aukce modelů a dobrovolného vstupného nadaci „Modeláři pomáhají dětem“. Tato částka bude poskytnuta oddělení dětské onkologie FN Motol.“