DAŇOVÝ BALÍČEK byl schválen a nabyl účinnosti 1.1.2021

Daňový balíček zasahuje do tří desítek zákonů, nicméně pro zaměstnance budou nejdůležitější zejména změny ve dvou oblastech.

STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

V oblasti příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců bude existovat vedle klasických stravenek tzv. stravenkový paušál, což bude příspěvek v peněžité formě. Nebude podléhat zdanění a odvodům na pojistné a nebude podléhat ani případným exekucím.

SNÍŽENÍ A ZRUŠENÍ

Druhou oblastí je snížení daně z příjmů z původní sazby na 15 % a zrušení superhrubé mzdy. Ve svém důsledku to bude znamenat určité zvýšení výdělkové úrovně zaměstnanců.

MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA

Nad rámec daňového balíčku připomínáme, že od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení minimální mzdy, která bude činit měsíčně 15 200 Kč, hodinová pak 90,50 Kč. Současně se zvyšují i minimální úrovně zaručených mezd. U 3. skupiny prací, kam patří i profese prodavač(ka) a pokladní bude měsíční zaručená mzda činit 18 500 Kč a hodinová 110,30 Kč.