Co obsahuje konsolidační balíček a důchodová reforma?

Stručně co obsahuje konsolidační balíček a důchodová reforma se zásadním dopadem na zaměstnance
Dovolujeme si upozornit, že konsolidační balíček i důchodová reforma nemají zatím legislativní rámec a jsou pouze v NÁVRHU.
KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK
1. opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance nově ve výši 0,6 % z hrubé mzdy
2. zrušení daňového zvýhodnění nepeněžních benefitů zaměstnanců (např. multisport karty, dětské tábory, sportovní a kulturní akce apod.) a nadlimitních stravenek
3. zrušení daňového zvýhodnění členských odborových příspěvků
4. snížení státního příspěvku na stavební spoření z Kč 2.000,- na Kč 1.000,- ročně
5. snížení státní podpory na penzijní připojištění, zvýšení minimální úložky pro získání státního příspěvku z 300,- Kč na 500,- Kč měsíčně
6. zvýšení sazby daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek a zavedení automatické valorizace podle inflace
7. roční dálniční známka nyní Kč 1.500,- nově Kč 2.300,- a každoroční valorizace podle inflace
8. zpřísnění podmínek pro výpočet podpory v nezaměstnanosti v případě opakované evidence na úřadu práce
9. snížení slevy na nepracujícího manžela/manželku
10. zrušení školkovného
11. zrušení slevy na studenta
12. zvýšení DPH u některých zásadních položek např. teplo, vodné a stočné, noviny, kojenecká voda, léky
13. zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce a zavedení jejich evidence
DŮCHODOVÁ REFORMA
1. pomalejší valorizace současných důchodů
2. změny pro osoby 50+ – nové důchody nižší již od roku 2026
3. pozdější odchod do důchodu (bude se po padesátém roce věku přepočítávat, dotkne se osob narozených po roce 1965)
4. zpřísnění předčasných důchodů
UZO vydá pro své členské organizace informační zpravodaj v okamžiku, kdy bude známa konečná podoba konsolidačního balíčku a důchodové reformy.