5️⃣2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣<📝

Dne 2. července 2024 se uskutečnilo veřejné projednání petice „Proti propouštění bez udání důvodu“ v Petičním výboru PSP.
Petiční výbor přijal usnesení, které obsahuje doporučení MPSV a Vládě ČR, aby se argumenty petentů zabývaly a zohlednily je při své legislativní činnosti.