3. jednání VV UZO

Dnes se v Praze konalo 3. jednání Výkonného výboru UZO. Vzájemně jsme se informovali o aktuálním dění v regionech, prezidentka UZO také předala informace ze zasedání Rady a Sněmu ČMKOS.