#PročMámeNERVy

UZO PŘEDALO NA ČMKOS VÍCE NEŽ 1000 PODPISŮ! 💪
PETICI PROTI PROPOUŠTĚNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU MŮŽETE STÁLE JEŠTĚ PODEPSAT, ALE ČAS SE KRÁTÍ.
Petici je možné podepsat v papírové nebo elektronické formě (na Portálu občana – pomocí identity občana nebo datové schránky) do 14.4.2024.
Pokud také nesouhlasíte s návrhem Národní ekonomické rady vlády (NERV) na zavedení výpovědi bez udání důvodu, podepište prosím také, je to velmi důležité téma, které se může dotknout nás všech.