2. jednání Výkonného výboru UZO

Včera proběhlo 2. jednání Výkonného výboru UZO, kde paní prezidentka Renáta Burianová seznamuje jeho členy s prací za uplynulé období. Na jednání dorazil i pan předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, který informoval členy o práci ČMKOS a hlavně o aktuálních a velmi medializovaných tématech jako je: karenční doba, minimální mzda a 5 týdnů dovolené.