100% PRO ZAMĚSTNANCE

Firmám, které musí být v důsledku nařízení vlády zavřeny, bude stát kompenzovat vyplacené náhrady mezd zaměstnancům v plné výši včetně odvodů.

Pokud bude firma uzavřena pouze částečně (např. hobbymarkety mohou provozovat prodej květin a zahradnictví), zaplatí zaměstnavatel pracujícím zaměstnancům mzdu za výkon práce, zaměstnancům, kterým pak práce nebude přidělována v důsledku uzavření části provozovny náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

V žádném případě tedy není důvod, aby odborové organizace přistupovaly na případné dohody se zaměstnavateli o vyplácení nižších náhrad mezd zaměstnancům.