1. jednání VV UZO

Dnes proběhlo 1. jednání VV UZO, na kterém jsme přivítali nové členy, kteří projednali vnitřní dokumenty UZO.