1.-2.10.2018 probíhal vzdělávací seminář o rozvoji kapacit odborů v odvětví obchodu

1.-2.10.2018 probíhal vzdělávací seminář o rozvoji kapacit odborů v odvětví obchodu, který se týkal společnosti Kaufland a účastnili se ho i zástupci z Polska. Na tomto semináři padlo: že díky práci odborových organizací patří tato společnost mezi nejlépe platící potravinářské řetězce v České republice a v Polsku. Dále jsme si sdělovali poznatky a zkušenosti a zároveň jsme trénovali a snažili se najít nejvhodnější způsob, jak rozšířit naše členské základny. Tuto akci zaštítila FES (Friedrich-Ebert-Stiftung), která se aktuálně zaměřuje na spolupráci ve střední a východní Evropě a pomáhá s rozšířením členských základen odborových organizací.