Práce v řetězcích je v zemích V4 o svátcích tabu

Regulace otevírací doby zejména o státních svátcích byla hlavním tématem 25. zasedání zástupců zaměstnanců obchodu ze zemí skupiny V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které proběhlo 3. a 4. září v Praze.

Kromě České republiky jsou obchody povinně zavřené o všech svátcích ve všech státech V4, v ČR jen o vybraných sedmi ze 13. „A i to se zdá některým poslancům příliš. Jsme odhodláni čelit pokusům o změny v zákoně o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě z roku 2016, který po letech konečně alespoň částečně reguloval otevírací dobu o svátcích. Zásadně nesouhlasíme s vyjmutím velkoobchodů z tohoto zákona,“ říká prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) Renáta Burianová. Připouští jen možnost rozšíření zákazu prodeje na všechny svátky.

Drobné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi panují pouze v legislativě. Zatímco na Slovensku zákon zakazuje o svátcích prodej koncovým spotřebitelům, v Maďarsku platí zákaz vykonávat jakoukoli práci s výjimkou základních služeb (například v rámci zdravotnictví), tedy i v obchodě.

Slovenské odbory v současné době zvažují i zákaz prodeje o nedělích. „Nejdříve se ale zeptáme našich členů, zda to skutečně chtějí, teprve pak budeme jednat,“ uvedl předseda slovenských odborů v obchodě Jozef Zadňan.

K dalším tématům letošního zasedání patřily nízké mzdy v maloobchodě i velkoobchodě a s tím související nedostatek zaměstnanců. S těmito problémy se potýkají všechny státy V4. Účastníci také řešili situaci v jednotlivých řetězcích. „Právě výměna informací představuje hlavní důvod, proč se každoročně scházíme. Nadnárodní společnosti se totiž chovají v každé zemi trochu jinak,“ vysvětluje Renáta Burianová.